Att säga att man äger en veteranbil är det många som gör, men visste du att det bara är vissa bilar byggda under en viss tids era som får kallas Veteranbil, precis som det bara är vissa bilar som får kallas för Classic?

Tidigare har vi3557333-volvo-modell-1927 skrivit om hur det här med Veteranbilar är en livsstil, men vad vi inte riktigt definierade då är att det faktiskt är skillnad på Veteranbilar och Classic bilar (vilket var den typ av bilar vi skrev om i den faktiska artikeln). Det är nämligen bara bilar som är tillverkade under en viss tidsepok som får benämnas som Veteran, och andra bilar tillverkade under andra epoker har andra namn som de ska benämnas. Bland annat skriver man i Helsingborgs Dagblad att regelverket ser ut som följande:

  • Antique – bilar som är tillverkade innan år 1905
  • Veteran – bilar tillverkade åren 1905 – 1918
  • Vintage – tillverkade åren 1919 – 1930
  • Classic – är tillverkade åren 1931 – 1945
  • Post 45 – bilar tillverkade mellan 1946 – 1960

Så till listan sett kan man klart och tydligt konstatera hur vår benämning av bilarna vi pratade om i artikeln gällande Classic Car Week i Rättvik helt klart var lite tokaktig. Men det är dock inte så många som känner till just hur man ska namnge de klassiska bilarna, för hur det nu än är så har samlingsnamnet för allihop i det moderna samhället kommit att bli antingen klassisk bil eller veteranbil. Med andra ord beror det nog helt och hållet på vem man talar med om hur man ska välja att kalla bilarna – talar man till exempel med en person med spetskompetens på området såsom Helsingborgs Dagblads reporter gjort är det desto viktigare att ha koll på årtal och benämningar. Men pratar man med en person med bilintresse men inte så mycket mer än så, ja då är det nog inte fullt lika viktigt även om rätt ska vara rätt!