alloy-rim-1853640_640Det är många som undrar om man behöver bygglov för garage, och svaret är att det varierar. Det beror på hur mycket byggnation du har på din mark, om byggnaden kommer att sticka ut och hur stor byggnaden kommer att vara. Här kan du läsa om vad som gäller.

Bilen mår bra av att ha ett eget hus där den kan stå, du kan fixa med den och där den hålls extra skyddad från brott exempelvis. Bygg ett garage till bilen – du kommer inte att ångra dig. Men se till att ha kolla på alla regler och lagar kring byggnation.

Planera utformande och storlek

För att få reda på om bygglov behövs så måste du först och främst bestämma hur stort ditt garage ska vara, om det ska vara fristående eller om det ska hänga ihop med huset. Oavsett om du bygger garaget själv, anställer bygghjälp eller beställer ett färdigt från en husleverantör så följer här matnyttiga tips till dig.

Garage kräver oftast bygglov

Om du vill bygga garage så ska du ta kontakt med din kommuns byggnadsnämnd och stadsarkitektkontor för att ta reda på vad som gäller i just din kommun och få tips kring ritningar. Oftast så kräver garage bygglov. Men om du bygger garage inom ramarna för friggebodsbygge eller Attefallshus, så kan du komma undan bygglovet. Har du däremot redan ett Attefallshus eller en friggebod på tomten så behöver du ett bygglov. Har du inga sådana byggnader, och inte tänker bygga ett garage som sticker ut från resten av grannskapet, så är det ofta fritt fram. Det minsta bygglovsfria garaget kan man kalla friggebodsgarage vilket är på 15 kvadratmeter och det största kan man kalla för attefallsgarage vilket får vara på max 25 kvadratmeter. Om du skulle behöva bygglov för ditt garagebygge, är det bra att veta att detta bygglov inte gäller speciellt länge.

”När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år”, skriver Boverket.