Människor har inte alltid tagit sig fram på det sätt vi gör i dag. Bilen är faktiskt en relativt ny uppfinning. Resan har varit lång från den första bilen, som var en ångdriven traktor, till dagens fräsiga sportbilar.

Den första bilen var inte en bil, det var en traktor som drevs av ånga och skapades av en franskman. Sveriges första bil kördes 1892 och Sveriges första motordrivna bil är från 1897. När 1900-talet började ansågs bilen som en leksak för de rika. Man kunde välja mellan en bil med bensinmotor, ångmaskin eller en elbil med batterier. På 20-talet blev dock bilen viktig för transporter och några år senare blev den en seriös konkurrent till andra transportmedel.  När sedan 30-talet kom var bilen i princip helt färdigkonstruerad men under andra världskriget bromsades utvecklingen av personbilar upp. Det var först på 40-talet som helt nya modeller kom. På 1950-talet ökade antalet fordon i Sverige dramatiskt. Detta var ett resultat av den stora mängd med billiga bilar som tillverkades i de europeiska länderna. I Sverige tillverkades bilarna av Volvo och Saab.

”1960-talet präglades av en mångfald bilmärken och ett stort antal importerades till vårt land. Tillverkarna satsade på och konkurrerade nu med säkerhet och komfort.” Läs mer.

Nuförtiden har nästan alla hushåll tillgång till en bil. Hur stor bilen är, hur dyr den är och hur mycket man använder den beror lite på ägarens livssituation. Men man kan säga att barnfamiljer ofta brukar ha större bilar för att få plats med barn och packning, medan äldre och yngre människor brukar ha lite mindre bilar.