BilsemesterEn av de mer komplicerade sakerna som varje bilägare ställs inför är att välja en bilförsäkring. Det finns många olika försäkringsbolag att välja mellan, och många olika faktorer att ta hänsyn till. Det är inte så enkelt som att ett bolag alltid är billigast, utan vilken försäkring som är billigast beror på saker som förarens ålder, antal skadefria år, bilmodell, var i landet föraren bor och om bilen står i garage, i en trädgård eller på gatan.

Det börjar ganska enkelt. Man har som bilägare tre typer av bilförsäkringar att välja mellan. Dessa är:

  1. Trafikförsäkring
  2. Halvförsäkring
  3. Helförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring, som ska betalas för alla fordon som inte är avställda. Man kan betrakta den som en avgift som krävs för att få framföra ett fordon, och premien används till att täcka kostnaden för skador som uppstår på andra fordon eller trafikanter, om en olycka skulle ske. En halvförsäkring innebär ett utökat skydd för det försäkrade fordonet, och helförsäkringen innebär ännu mera skydd.

Det är ganska enkelt, men det betyder inte att det är enkelt att välja bilförsäkring. Olika bolag är inriktade mot olika typer av bilägare, och det innebär att den som inte matchar målgruppen någorlunda kommer att få betala en betydligt högre premie. Därför lönar det sig att leta efter en bra bilförsäkring, och därför kan det löna sig att byta bilförsäkring ofta. Många rekommenderar att man ser över sin bilförsäkring en gång om året, och undersöker om man kan få en lägre premie hos något annat bolag.

Din machete i djungeln

Nu har det dock blivit något lättare att hitta en bra bilförsäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå, som är en konsumentorganisation, har gjort en genomgång och betygsatt samtliga bolag på den svenska marknaden. Bolagen fick mellan 35 och 28 poäng, vilket alltså innebär att det var jämnt mellan de olika bolagen. En bilförsäkring från Salus Ansvar var en av de som fick högst poäng. Några av bolagen har också betygsatts med avseende på svenskt kvalitetsindex. Sammanlagt betygsätts bolagen på en skala från ett till fem, i sjua olika kategorier. Detta betyder dock inte att det bolag som fick högst poäng är bäst för alla, villkoren kan som sagt variera.