I takt med den ökande förståelsen för klimatkrisen vill allt fler personer göra sitt bästa för att dra sitt strå till stacken. Vad är då det bästa sättet för att undvika att påverka klimatet i allt för stor utsträckning?

Det är förstås omöjligt att säga exakt vad som är det bästa att göra, men många har valt att gå över till att använda sig av elfordon. Det innebär att koldioxidutsläppen för ens fordon går ner till noll.

Olika typer av elfordon

För dig som vandrat runt i de svenska städerna har det troligtvis varit omöjligt att missa den utveckling som pågått. Elfordon har tagit över både vägar, och trottoarer. För faktum är att ett av de elfordon som ökat enormt är elscootern.

Det stämmer, väldigt många väljer att åka med en elscooter nu för tiden. Det finns många anledningar till det. En första är hur smidigt det är. Istället för att få fram går det nu att dubbla eller tredubbla farten, samtidigt som fordonet inte är en lika tung belastning för miljön.

Dessutom anser många att det är betydligt roligare att glida fram på en eldriven scooter än att gå. När det kommer till bilar är det kanske inte roligare att köra än eldriven bil än en diesel eller bensindriven. Känslan kan säkerligen uppfattas likvärdig dock.

Elbilar fortsätter däremot att ta över marknaden på många sätt. Från att bara ha ett antal nischade leverantörer för elbilar har nu även de etablerade pjäserna på marknaden tvingats att anpassa sig. Något som gör att elfordon fortsätter att öka markant.

Fler fordon i kollektivtrafiken

Mopeder och till och med båtar går nu för tiden på el, och det är inte det enda. Även ute i kollektivtrafiken går det att se fordon som får på el. Även om till exempel biogas är vanligare går även fler bussar på el.

Även lastbilar, även om det inte klassas som kollektivtrafiken, försöker forskare hitta alternativ på. Men då lastbilar både är stora samt drar på en tung lass gör det situationen svår för att bli effektiv med el. Det krävs betydligt mindre för en elscooter.