Det finns många delar i en motor, och det gäller att inte ignorera någon av dem. Även om olika delar är olika viktiga för att man ska kunna ta sig fram över huvud taget så finns det många delar som har en kritisk funktion. Ett exempel är ett fordons kylare, vars funktion är att leda bort värme från motorn. En motor som är för varm fungerar inte över huvud taget. Kylaren är en värmeväxlare, vars funktion förklaras närmare i det här klippet.

Eftersom så många delar i motorn är viktiga måste man ofta gå igenom motorn och kontrollera att allt fungerar. Det här är extra viktigt om man tävlar i någon motorsport, eller om man planerar en längre färd, som en bil- eller motorcykelsemester. Det gäller bl.a. att hålla lite koll på sin kylare, för annars kan det sluta som för Jerker Axelsson i Rally Sweden för några år sedan.