De syns i princip överallt nuförtiden, elscootrarna. De är ett smidigt sätt att ta sig fram på, framför allt i städerna. Men är de verkligen så miljövänliga som många säger? Svaret ligger förmodligen i vem som äger elscootern.

Elscootern har på ett drygt år blivit ett otroligt populärt sätt att ta sig fram på i urbana miljöer. I storstäderna är det så många som upp till 5-6 olika aktörer som tävlar om att hyra ut elscootrar till arbetspendlande stadsbor. Enligt företagen som hyr ut scootrar pekar deras transportsätt ut riktningen mot en mer klimatsmart framtid. Vissa kritiska röster har dock invänt att det inte är så miljövänligt att hyra elscooter som många menar. Anledningen är att livslängden på de elscootrar som hyrs ut är för kort för att väga upp den miljöpåverkan som tillverkningen av dem orsakar. Lösningen kan vara att köpa din egen elscooter, en av hög kvalitet som de som tillverkas av https://eltrascooter.se/, ett märke som blivit så populärt att de ofta sålt slut på sina lager.

Högre kvalitet – mindre miljöpåverkan

Uthyrarnas elscootrar är helt enkelt undermåliga sett till de påfrestningar de utsätts för. Varje elscooter används av många människor, ofta utan samma hänsyn till fordonet i sig som de skulle visat om de själva ägde det. Utöver det är det ett problem att firmorna kör långa sträckor med fossildrivna bilar för att samla ihop sina elscootrar. Det sammantagna slitaget gör att många elscootrar inte håller mer än några månader. På vissa håll finns det dessutom ett omfattande missnöje med den service som erbjuds av scooterbolagen. Människor är missnöjda med att scootrar lämnas liggande på olämpliga ställen och att många användare kör vårdslöst.

Köp egen elscooter

Det är dock inte fel på själva transportsättet. Den som äger sin egen elscooter har ett smidigt litet fordon vars livslängd blir betydligt längre, och därmed också mer klimatsmart. Rent praktiskt finns det fler fördelar än så med att äga själv. Det är inte en gissning tagen helt ur luften att de flesta nog skulle köra mer ansvarsfullt om det var sitt eget fordon de körde. Det är dessutom betydligt smidigare att inte behöva leta upp en fungerande och laddad elscooter varje gång du ska någonstans.