Att tillgodose lagerpersonal med pålitlig utrustning, automatiserade lösningar och en bra och gedigen utbildning är A och O för en välfungerande verksamhet. Idag är det mer än hälften av alla truckförare som upplever nackbesvär, men det finns sätt att lösa problemet. Finns kunskapen där tillsammans med tekniken kommer personalen garanteras högre säkerhet, och det minskar kostnaderna för arbetsplatsolyckor, personalomsättning och arbetsskador. 

Söker du efter utrustning och truckar till ditt lager? Köp din plocktruck på Linde MH och annat material, de erbjuder både service på truckarna och du kan hitta begagnade truckar där för att minska kostnaderna ytterligare och göra klimatet en tjänst. De erbjuder också truckförarutbildningar så det är helt klart en partner för dig som arbetar inom lagerlogistik.

Viktigt att komma ihåg att bra säkerhet är en kombination av en rad olika lösningar som vi kommer ta upp här, bland annat är friskvård och utbildning viktigt för att personalen ska kunna ta bra beslut för stunden och se till att avlasta nacke och rygg på ett säkert sätt.

Trucken är personalens avlastning

Truckarna är en central del på ett lager och gör bland annat att personalen kan slippa tyngre lyft och avlasta sin nacke och sin rygg. Fortfarande ser man att truckförare har nackbesvär och är överrepresenterade när det gäller arbetsskador i nacken till följd av tunga lyft. Faktum är att nära hälften av landets truckförare vittnar om nackbesvär, skriver Arbetarskydd. Genom att investera i god utrustning och utbilda förarna i hur man bäst använder sin rygg, samt gör satsningar i friskvård, menar många att man kan komma till bukt med detta problem.

Trucken är personalens förlängda arm och detta är bra att påminnas om. En bra plocktruck, gaffeltruck och liknande kan med bra marginaler säkerställa att personalen inte behöver använda sina ryggar och nackar för att göra belastande lyft som kan ge skador för livet. Självklart behövs också rätt typ av kläder, till exempel är det oerhört viktigt att personalen bär skor som skyddar fötterna från tunga fall – detta kan vara bra att påminna personalen om i återkommande utbildningar eftersom skorna ibland kan upplevas tunga och osmidiga.

Att arbeta på lager eftertraktat

Det råder ingen tvivel om att efterfrågan på utbildade truckförare är stor idag. Det är en följd av den ökande e-handeln, och bara i Gekås blir en stor utmaning hur man ska bemanna lagret med truckförare och annat för att tillgodose personalbehovet. Det är en blomstrande marknad på det sättet och många unga och nyanlända ser det som en god möjlighet att komma in i arbetslivet.

Många som arbetar på lager berättar själva om att miljön på arbetsplatsen kan vara bullrig om vartannat, men med säkerhetsutrustning och hörselkåpor kommer man långt. Dessutom är det många som skapar en god gemenskap, och många arbetsgivare underskattar värdet av en god arbetskultur med bra sammanhållning i personalen. Det handlar om att uppmuntra dem till att ta kloka beslut, inte vara stressade när de lyfter med trucken och ha god kännedom om anatomi och ergonomi.